Nimistötoimikunta

Kotiseutuyhdistys teki esityksen Nimistötoimikunnan perustamisesta 03.09.2007. Tarkoituksena oli kerätä seudulta vanhaa nimistöä talteen ja auttaa kaavoitusta löytämään paikallisia paikannimiä teiden ja muiden kohteiden nimeämiseksi. Samalla voidaan kerätä tarinoita nimistön historiasta.

Äänekosken kaupunki perustikin Nimistötoimikunnan ja Kotiseutuyhdistys sai siihen kahden hengen edustuksen. Tällä hetkellä Nimistötoimikunnassa Kotiseutuyhdistystä edustavat Timo Enäkoski, Hannu Kumpulainen ja Pirjo Korkiakangas (2023-2025).

Viimeisin Nimistötoimikunnan kokous 25.20.2023

Kokouksessa käsitelty Nelostien remontissa syntyneiden Mämmen rinnakkaisteiden nimet ja Rotkolan uudelle kertopuutehtaalle vievän tien nimeäminen.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja (2021 alkaen), Nina Marjoniemi. Ensimmäinen kunnollinen nimistökatselmus tehtiin 5.5.2021 Äänekosken Kannelsuon alueen katunimistöstä (etäyhteys- Teams - kokouksena). Enäkosken ehdottama Nimistöpankki on jäänyt "ikuiseen" harkintaan. Kaupungilla ei ole ylläpitoon riittävästi resursseja, minkä vuoksi Kotiseutuyhdistys pyrkii vapaaehtoisvoimin asiaa edistämään.

Kaupungin tekninen lautakunta ehdotti jo Nimistötoimikunnan lakkauttamista, mutta kaupunginhallitus katsoi sen yhä tarpeelliseksi ja uudet edustajat valittiin kaudelle 7.11.2017-31.5.2019 ja samat uudestaan 31.5.2021 asti. Nykyinen kausi kestää toukokuulle 2025. Kotiseutuyhdistyksen jäsenet ovat Enäkoski (Äänekoski), Pirjo Korkiakangas (Sumiainen) ja Hannu Kumpulainen (Suolahti). Lisäksi Konginkankaan kotiseutujärjestöä edustaa Helena Ojanen.

Nimistötoimikunnan työ on lähinnä kaavoittajan kutsusta etsiä kaavoitettaville alueille sopivaa nimistöä. Näin on tehty mm. Kotakennään alueella, Hujakolla ja Konginkankaan Iitsalossa. Nimistötoimikunnalla ei ole päätösvaltaa, joten se voi vain tehdä suosituksia yhteisissä kokouksissaan, jossa puheenjohtajana on Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö.