Nimistötoimikunta

Kotiseutuyhdistys teki esityksen Nimistötoimikunnan perustamisesta 03.09.2007. Tarkoituksena oli kerätä seudulta vanhaa nimistöä talteen ja auttaa kaavoitusta löytämään paikallisia paikannimiä teiden ja muiden kohteiden nimeämiseksi. Samalla voidaan kerätä tarinoita nimistön historiasta.

Äänekosken kaupunki perustikin Nimistötoimikunnan ja Kotiseutuyhdistys sai siihen kahden hengen edustuksen. Tällä hetkellä Nimistötoimikunnassa Kotiseutuyhdistystä edustavat Timo Enäkoski, Kalle Helander ja Pirjo Korkiakangas (2017-).

Nimistötoimikuntaa ei ole saatu kokoontumaan säännöllisesti eikä Enäkosken ehdottamaa Nimistöpankkia toimintaan. Kaupunki katsoo, että sen perustaminen ja ylläpito vaatisi enemmän resursseja, joihin ei ole varaa. Kotiseutuyhdistys pyrkii vapaaehtoisvoimin asiaa edistämään.

Kaupungin tekninen lautakunta ehdotti jo Nimistötoimikunnan lakkauttamista, mutta kaupunginhallitus katsoi sen yhä tarpeelliseksi ja uudet edustajat valittiin kaudelle 7.11.2017-31.5.2019 ja samat uudestaan 31.5.2021 asti. Nimistötoimikunnalla ei ole ollut kokousta sitten 28.8.2019, jolloin kotiseutuyhdistyksen edustajat olivat esteellisinä Koiviston juhlia pyörittämässä.

Nimistötoimikunnan työ on lähinnä kaavoittajan kutsusta etsiä kaavoitettaville alueille sopivaa nimistöä. Näin on tehty mm. Kotakennään alueella ja Hujakolla. Nimistötoimikunnalla ei ole päätösvaltaa, joten se voi vain tehdä suosituksia yhteisissä kokouksissaan, jossa puheenjohtajana on Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö.