Tulipalo 24.4.2017

Vanha kartonkitahdas ja puuhiomo tulessa

Vanha kartonkitehdas ja puuhiomo 24.4.2017

Vanha kartonkitehdas ja puuhiomo 24.4.2017

Tuli tuhosi Äänekosken tehdasrakennuskannan vanhinta osaa. Tulipalo havaittiin vuonna 1899 valmistuneen kartonkitehtaan ja puuhiomon rakennuksen välikattorakenteissa. Hälytyskeskus sai ilmoituksen palosta klo 13:00:37. Rakennus oli ollut pääosin tyhjänä Äänekosken paperitehtaan lopettamisen jälkeen vuodesta 2011. Ennen tyhjentymistään rakennus oli palvellut konttori- ja varastotilana.

Rakennusta on kohdannut sen olemassa olon aikana kaksi suurempaa onnettomuutta. Nämä tapahtuivat lähes päivälleen 110 vuoden välein. Ensimmäinen tapahtui vuoden 1907 keväällä, kun tehtaan vesikanavan reuna murtui ja vesimassat syöksyivät rakennukseen sisälle. Henkilövahingoilta tuolloin säästyttiin vain siksi, että tehdas seisoi onnettomuuden sattuessa. Tämä toinen suurempi onnettomuus kohtasi rakennusta tulipalon muodossa sen olessa muuntumassa uuteen käyttötarkoitukseen. Toivottavasti Äänekosken tehtaiden yksi historiallisesti arvokkaimmista rakennuksista pystytään kunnostamaan uudelleen käyttöön ja jatkamaan sen toiminta-aikaa.

Seuratessa rakennuksen palon ympärillä ollutta uutisointia lehdistössä ja sähköisessä mediassa pistää silmään uutisten epätarkkuus: Rakennus on nimetty milloin kartonkitehtaaksi ja milloin paperitehtaaksi. Rakennusvuodeksi on tarjottu vuotta 1896 ja 1900. Sanottakoon nyt selvästi, että se oli alkujaan Äänekosken vanhan kartonkitehtaan ja puuhiomon vuonna 1899 valmistunut rakennus. Myöhemmällä ajalla siinä on toiminut mm. Äänekosken taidepaperitehtaan lisäaineosasto ja sen sivulla olevassa vanhan turbiinihallin päälle rakennetussa osassa oli tuotantokonttori.

Kartonkitehdas ja puuhiomo rakennetaan

Palaneen rakennuksen alakerrassa on toiminut Äänekosken tehtaiden ensimmäinen kartonkikone ja puuhiomo vuosina 1899-1967. Rakennuksen yläkerrassa toimi kartonkitehtaan arkkisali. Tehtaan ja sen sivulla sijainneen vesivoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin vuoden 1897 alussa. Rakennustöiden edistymistä haittasi seudun syrjäisyys ja siitä johtuen ammattitaitoista työvoimaa oli vaikeuksia saada paikalle. Työvoimaa yritettiin houkutella paikalle jopa lehti-ilmoitusten avulla.

Tehtaan rakennustyömaa oli silloisen Äänekosken mittakaavassa todellinen suurhanke. Siinä työskenteli enimmillään 800-1000 henkeä. Pienellä ja syrjäisellä paikkakunnalla oli suuria vaikeuksia järjestää asunto näin suurelle määrälle yhtä-äkkia tulleita työmiehiä. Työväkeä rakennustyömaalle tuli Karstulasta, Saarijärveltä, Rautalammilta, Sumiaisista, Laukaasta ja Uuraisista. Asuntoja työväelle yritettiin löytää kaikin tavoin pitkin pitäjiä. Paikkakunnan suurimmat maatalot eivät tulijoita juurikaan majoittaneet, sillä nissä katsottiin, että siitä olisi taloille liikaa haittaa. Työmiehiä majoittui Viinamäkeen ja Honkolaan sekä Suolahteen päin Oittilaan ja Paatelaan asti. Myös Mämmenkylälle sekä Ruotinkylälle majoituttiin. Monilla työmiehillä oli jopa yli 10 kilometrin edestakainen työmatka. Työhön tultiin kuudelta aamulla ja työpäivä päättyi kuudelta illalla. Polkupyöriä ei silloin juurikaan ollut, joten matkat taitettiin jalkaisin. Ruotin puolelta ja Mämmenkylältä päästiin sulan veden aikaan veneillä.

Silloinen Äänekoski oli huonojen kulkuyhteyksien takana. Tehtaan koneet ja laitteet jouduttiin tuomaan loppumatkasta hevospelillä Kuhnamon jäätä pitkin. Matka taittui pitkässä monen kymmenen hevosen letkassa tervasoihtujen valossa.

Kartonkikone toimi alkujaan vesivoimalla. Keiteleen vesi kanavoitiin tehtaan tulovesikavan kautta suurille 3000 hevosvoimaa tuottaville turbiineille. Niiden voima siirrettiin valta-akselin ja hihnojen kautta kartonkikoneen ja puuhiomon pyörittämiseen.

Tehdas käynnistyi 9.2.1899

Äänekosken kartonkitehdas ja puuhiomo käynnistyivät 9.2.1899. Tehtaan tuottama kartonki oli alusta alkaen korkealuokkaista ja se palkittiin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900.

Turbiini hallin seinä murtui 26.5.1907

Kartonkitehtaan vesikanava murtui veden paineesta 26.5.1907. Vesimassat syöksyivät konesalin läpi kohti Kuhnamoa. Onni onnettomuudessa oli se, että kartonkikone oli seisokissa ja konesalissa ja puuhiomoilla ei työskennelty. Alla valokuva onnettomuuspaikalta 26.5.1907. Kuvakulma on vanhan kartonkikonesalin pohjoispäästä kohti Mannilaa ja Suolahtea. Murtuneen kanavan taustalla näkyvät rakennelmat purettiin 1930-luvun alussa vesivoimalaitosta rakennettaessa.

Turbiinihallin seinä murtui toukokuussa 1907

Turbiinihallin seinä murtui sunnuntaina 26.5.1907

Alla olevista linkeistä pääsee lukemaan Kansallisarkistossa olevia Keski-Suomi -lehden diginumeroita ajalta 28.5.1907 ja 30.5.1907. Lehtien sivuilla kerrotaan Äänekoski Oy kohdanneesta tuhosta.

Vanha kartonkitehdas ja puuhiomo pysäytetään

Äänekosken vanha kartonkitehdas oli peräisin 1800-luvun lopulta. Vuosien saatossa sen ajanmukaistettukin tekniikka oli auttamatta jäänyt vanhanaikaiseksi ja tuotteen laadussa oli toivomisen varaa. Näistä syistä johtuen tehtaan tilauskanta oli ollut jo vuosia hyvin heikko. Koneella valmistettiinkin sen tuotannollisina loppuvuosina pääosin käärekartonkia tehtaiden omaan käyttöön. Lopullisesti vanha kartonkitehdas ja puuhiomo ajettiin alas 17.5.1967 yhtiön uuden kartonkitehtaan ja puuhiomon käynnistyttyä virran itärannalla. Samalla eräs merkittävä aikakausi Äänekosken tehtaiden historiassa oli tullut päätökseensä. Olihan koko Äänekosken nykyisen tehdasintegraatin kehittyminen saanut alkunsa vanhan kartonkitehtaan ympäriltä.

Lähteet

  1. Äänekoski Mills 1896-1996, Jaakko Auer, Pekka Soininen, 1996
  2. Äänekosken tehtaat 75-vuotta, Jaakko Auer, 1971
  3. Valokuvat: Äänekosken tehdasmuseo, Sisä-Suomen lehti
  4. Kansallisarkisto