Ylapohja

Kolunpohjan historiasivusto

Ajankohtaista

Suvut-osassa olevat sukutaulut päivitetty 7.3.2010. Äänitteitä lisätty haastattelut osioon 22.2.2010.

Sivuston tarkoitus

Tällä sivustolla on tarkoitus esitellä Äänekosken Honkolan kylässä olevan Kolunpohjan tienoon talojen ja sukujen historiaa.

Lähdeaineisto

Sivusto pohjautuu tehtyihin sukututkimus- ja historiatutkielmiin sekä muistitietoihin ja haastatteluihin.

Rajaukset

Sivusto rajoittuu Honkolan Kolunpohjan alueelle käsittäen pääosin Niiniveden Pohjoislahden ja Pajalan välisen kaistaleen Kolunpohjantien molemmin puolin.

Tekijät

Sivuston varsinainen asiasisältö on Markku Parantaisen käsialaa ja sen www-muotoon saattamisesta on vastannut Seppo Hänninen.

Sivuston rakenne

Sivuston rakenne on jaettu kolmeen asiakokonaisuuteen: Talot, suvut ja tarinat. Näistä ensimmäinen käsittää alueen talot ja torpat sekä niiden historiaa. Toinen kohta pitää sisällään alueella vallinneet pääsuvut sukuhaaroineen sukututkimuksen keinoin esitettynä ajalla 1700-1950 luvun loppu. Tietosuojalaki estää tuoreempien tietojen esittämisen ilman asianomaisten henkilöiden lupaa! Viimeisessä kohdassa on esitettynä sekä taloihin että sukuihin liittyviä erilaisia muistitietoja, äänitteitä ja karttoja jne.

Tekijät toivovat lukijoille antoisia ja mielenkiintoisia tutkimusmatkoja Äänekosken Honkolan Kolunpohjan historiaan!

Sivuston tekijöiden vilpittömänä tarkoituksena on ollut alueen historian tutkiminen ja sen esittäminen muillekin siitä kiinnostuneille. Jos joku kuitenkin tuntee yksityisyyttää loukattavan tässä esityksessä, niin ottamalla yhteyttä tekijöihin voidaan aineistoa poistaa sivustolta halutuilta osin!

Sivun lähdeaineisto on vapaasti kopioitavissa sikäli kuin se on tekijöiden hallinnoimaa!

Äänekoskella 25.1.2010

Markku Parantainen (asiasisältö)
Seppo Hänninen (www-toteutus)

Sivusto Talot Suvut Tarinat