JR50 tilastotietoja

1942-19444

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

Rykmentissä palvelleet ja kaatuneet

JR50:n sotaretket kestivät noin 3,5 vuotta. Tänä aikana sen riveissä palveli noin 6500 miestä[1] ja sen riveistä kaatui samana aikana 1072 miestä eli kaatuneita oli noin 16% rykmentin kokonaismäärästä. Kaatuneiden keski-ikä oli 24,9 vuotta. Nuorin kaatunut olisi täyttänyt 17-vuotta vajaan kuukauden päästä ja vanhin olisi täyttänyt myös kuukauden kuluttua 50-vuotta.[2]

Kaatuneiden sotilasarvo

Rykmentin riveistä kaatui sotilasarvoittain taistelujen aikana:[3]

 • 1 majuri
 • 6 kapteenia
 • 16 luutnanttia
 • 18 vänrikkiä
 • 2 upseerioppilasta
 • 4 vääpeliä
 • 6 ylikersanttia
 • 37 kersanttia
 • 93 alikersanttia
 • 137 korpraalia
 • 10 oppilasta
 • 737 sotamiestä

Rykmentin upseerien sotilasarvot

Rykmentin upseeriluettelon mukaisesti upseereita oli kirjoilla 15.7.1942:[4]

 • 1 everstiluutnantti
 • 3 majuria
 • 11 kapteenia
 • 44 luutnanttia
 • 46 vänrikkiä
 • 2 sotilaspastoria
 • 4 avoin

Upseerien siviilitoimi

Rykmentin upseeriluettelon mukaisesti upseerien siviiliammatit olivat 15.7.1942:[5]

 • 52 opiskelija/koululainen
 • 13 ylin sosiaaliryhmä
 • 7 työmies tai vastaava
 • 7 virkailija
 • 6 maanviljelijä
 • 3 opettaja
 • 32 muut

Upseerien ikäjakautuma

Rykmentin upseeriluettelon mukaisesti upseerien ikäjakautuma oli 15.7.1942:[6]

 • rykmentin komentaja: 46-vuotta
 • pataljoonien komentajat: 31-vuotta
 • komppanioiden päälliköt: 29.3-vuotta
 • joukkueiden johtajat: 23-vuotta

Upseerien ikäjakautuma pataljoonittain

Rykmentin upseeriluettelon mukaisesti upseerien ikäjakautuma pataljoonittain oli 15.7.1942:[7]

 • E/JR50: 30.5-vuotta
 • I/JR50: 27.2-vuotta
 • II/JR50: 27.4-vuotta
 • III/JR50: 26.2-vuotta
 • kaikki upseerit: 26-vuotta

Koko rykmentin ikäluokkatilasto

Vakinaisessa palveluksessa oli 29 upseeria ja 20 aliupseeria. Kokonaisluku 3532 kertoo myös sen, että joutuessaan vajaan kahden kuukauden kuluttua Tali-Ihantala suurtaisteluun, JR50 oli käytännössä täysvahvuinen -laskennallinen vaje oli vain noin 80 miestä. A, BI ja BII ovat kuntoisuusluokkia. Ensiksi mainittu oli fyysiseltä kunnoltaan moitteeton. BI ja BII olivat luokkia, joihin arvioiduilla miehillä oli yleensä vähäinen ruumiillinen rajoite. Myös sotilaan korkeahko ikä vaikutti luokkaa alentavasti.[8]

Päällystö Alipäällystö Miehistö Yhteensä
Ikäluokka Ikä A BI BII YHT A BI BII YHT A BI BII YHT A BI BII YHT
1903 41 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1909 35 2 1 0 3 0 0 0 0 2 2 0 4 4 3 0 7
1910 34 2 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0 9 9 2 0 11
1911 33 2 0 0 2 2 1 0 3 8 1 0 9 12 2 0 14
1912 32 5 0 0 5 44 3 0 47 35 1 0 36 84 4 0 88
1913 31 6 0 0 6 35 2 0 37 20 0 0 20 61 2 0 63
1914 30 2 0 0 2 27 2 0 29 15 0 0 15 44 2 0 46
1915 29 2 0 0 2 24 2 0 26 17 1 0 18 43 3 0 46
1916 28 6 0 0 6 29 0 0 29 9 0 0 9 44 0 0 44
1917 27 3 0 0 3 29 2 0 31 11 0 0 11 43 2 0 45
1918 26 10 0 0 10 14 0 0 14 17 0 0 17 41 0 0 41
1919 25 3 0 0 3 2 0 0 2 9 1 0 10 14 1 0 15
1920 24 12 0 0 12 10 3 0 13 32 3 0 35 54 6 0 60
1921 23 10 0 0 10 84 1 0 85 537 30 0 567 631 31 0 662
1922 22 16 1 0 17 143 2 0 145 1117 43 0 1160 1276 46 0 1322
1923 21 16 0 0 16 44 0 0 44 614 19 0 633 674 19 0 693
1924 20 1 0 0 1 2 0 0 2 333 12 0 345 336 12 0 348
1925 19 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 26 25 1 0 26
YHT 99 2 0 101 489 18 0 507 2808 116 0 2924 3396 136 0 3532

Rykmentin miehistön ikäjakautuma 30.4.1944

Kuten alla olevasta ikäjakautumakuvaajasta käy hyvin selville, valtaosa rykmentin taistelijoista oli huhtikuussa 1944 nuoria miehiä iältään 20-23-vuotta. Näihin ikäluokkiin sijoittuu noin 89% koko miehistöstä. Suurin yksittäinen ikäluokka rykmentissä näyttää olleen 1922 syntyneet eli 22-vuotiaat miehet. Heidän määränsä oli noin 38% rykmentin miehistön kokonaismäärästä. Vanhempia ikäluokkia eli 24-vuotta tai enemmän oli rykmentin miehistön vahvuudesta vain pieni osuus noin 7%. Vanhempien ikäluokkien osalla näyttää olleen pieni tihentymä vuosina 1912-1915 syntyneiden osalla. Nuoria 1925 syntyneitä rykmentin miehistössä oli huhtikuussa 1944 yhteensä 26 miestä.

Huhtikuussa 1944 kuntoisuusluokkaan BII ei ollut määritelty yhtään henkilöä koko rykmentissä. Luokkaan BI koko rykmentistä oli määritelty 136 henkilöä eli noin 4%. Suurimmassa ikäryhmässä eli 1921-1924 syntyneissä oli kuntoisuusluokkaan BI määritelty yhteensä 104 miestä. Suurimman ikäryhmän osuus koko BI-kuntoisuusryhmästä oli noin 90%. Vanhemmissa ikäryhmissä BI-kuntoisuusryhmän osuus on suhteessa hivenen pienempi. Nuorten ikäluokkien aavistuksen suurempi edustus BI-ryhmässä selittynee suuremmalla taistelurasituksella. B-kuntoisuusryhmiin määrittelyhän tehtiin nimenomaan fyysisten rajoitteiden kautta. Toisaalta vanhempia ikäluokkia siirrettiin nuoria herkemmin kuntoisuusluokkaan B jo pelkästään iän perusteella. Ainakaan tämän tilaston perusteella se ei näyttänyt olevan kovinkaan yleistä.

Kts. tästä ikajakautumaa
Rykmentin ikäkaavio

Viitteet:

 • [1] Vornan taistelutaivat Jalkaväkirykmentti 50 1941-1944, Kimmo Sorko 2007, ISBN 978-952-92-3069-3, sivu 618
 • [2][3] Vornan taistelutaivat Jalkaväkirykmentti 50 1941-1944, Kimmo Sorko 2007, ISBN 978-952-92-3069-3, sivu 630
 • [4][5][6][7] Vornan taistelutaivat Jalkaväkirykmentti 50 1941-1944, Kimmo Sorko 2007, ISBN 978-952-92-3069-3, sivu 703
 • [8] Vornan taistelutaivat Jalkaväkirykmentti 50 1941-1944, Kimmo Sorko 2007, ISBN 978-952-92-3069-3, sivu 704