JR 28 kaatuneet

Talvisodan aikana Keski-Suomen miehet osallistuivat taisteluihin pääosin 10.divisioonan joukoissa. Äänekoskelta sotaan lähteneistä kaatui tai katosi tänä aikana tiettävästi 59 taistelijaa. Heistä kaikista löytyy tarkempia sotilastietoja Äänekosken sankarivainajat -sivustolta. Voit siirtyä sinne klikkaamalla taulukossa olevan henkilön nimeä. Linkki vien suoraan sukunimen alkukirjaimen www-sivulle. Sivulta löytyy perhe- ja palvelustietoja sekä yksiköiden sotapäiväkirjakoosteita.

Äänekosken maalaiskunta

Äänekosken maalaiskunnasta talvisotaan JR 28 mukana lähteneet ja taisteluissa kaatuneet tai kadonneeksi julistetut taistelijat [1].

Taulukon kentät: Henkilön nimi, sotilasarvo, palvelusyksikkö kaatumishetkellä, ikä kaatumishetkellä, kaatumispaikkakunta ja -päivä.

x)= Kadonnut, julistettu virallisesti kuolleeksi. y)= Sairastui rintamalla ja kuoli Äänekosken sairaalassa.

Äänekosken maalaiskunta
Nimi Sot.arvo Yksikkö Ikä Paikka Päivä
Apaala Esa Korp. 8./JR28 31 Metsäpirtti 9.2.1940
Hyytiäinen Emil Stm 8./JR19 33 Taipale 29.1.1940
Kauppinen Eino Kivm 8./JR28 33 Taipale 7.12.1939
Kautto Veikko Korp. 3.KKK/JR28 33 Taipale 21.2.1940
Kautto Väinö Kkm III/JR28 23 Taipale 11.2.1940
Kilpelä Veikko Kkm 7./JR19 24 Taipale 29.1.1940
Lahti Paavo Pkamp 9./JR28 23 Kelja 26.12.1939
Lahti Sulo Tstlti 8./JR28 27 Metsäpirtti 16.12.1939
Nieminen Martti Patrka 8./JR28 31 Umpilampi 30.11.1939
Nieminen Veikko Kivm 9./JR68 30 Leitimojärvi 6.3.1940
Oksanen Viljo Stm 13.PionK 30 Sakkola 29.2.1940
Pollari Väinö Kivm JR28 22 Taipale 10.3.1940
x) Pyrhönen Eino Stm JR28 27 Taipale 8.2.1940
Raittila Unto Kers 9./JR19 25 Metsäpirtti 5.2.1940
Rautiainen Oskari Kkm 3.KKK/JR19 24 Terenttilä 11.2.1940
y) Salminen Aarne Kivm EK/III/JR28 29 Äänekoski 29.5.1940
Siik Pietari Alik 8./JR28 30 Metsäpirtti 8.12.1939
Tikando Leo Alik JR28 24 Metsäpirtti 2.12.1939
Virtanen Tauno Stm 8./JR19 31 Metsäpirtti 10.1.1940

Äänekosken kauppala

Äänekosken kauppalasta talvisotaan JR 28 mukana lähteneet ja taisteluissa kaatuneet tai kadonneeksi julistetut taistelijat [2].

z) Ei tarkempia tietoja käytössä.

Äänekosken kauppala
Nimi Sot.arvo Yksikkö Ikä Paikka Päivä
Ahonen Otto Kivm 8./JR28 28 Metsäpirtti y)19.12.1939
z) Akkanen Sulo Stm JR28 29 Metsäpirtti 24.12.1940
Alanurmi Oiva korpr 3.KKK/JR28 25 Taipale 23.2.1940
Hautakangas Emil korpr 3.KKK/JR28 36 Taipale 10.2.1940
Hirvi Otto Stm 8./JR28 30 Taipale 11.12.1939
Hämäläinen Matti Stm 8./JR19 30 Taipale 11.2.1940
Kautto Juho Kivm 8./JR19 42 Taipale 22.2.1940
Kautto Matti Stm 8./JR28 31 Taipale 27.12.1939
Laiho Arvo Alik 3.KKK/JR19 25 Taipale 21.1.1940
Nieminen Matti Kivm 9./JR19 34 Taipale 8.2.1940
Pajari Tapio Vänr 3.KKK/JR28 23 Taipale 6.12.1939
Palonen Paavali Stm 8./JR28 32 Taipale 5.1.1940
Pyrhönen Aarne Stm 2.KKK/JR19 29 Taipale 19.2.1940
Rahkonen Unto Kkamp 3.KKK/JR28 24 Taipale 9.2.1940
Ritanen Alvar Korp 8./JR28 28 Taipale 9.2.1940
Saarela Antti Pkamp 8./JR28 23 Taipale 8.12.1939
Savonen Paavo Alik 3.KKK/JR19 28 Taipale 26.1.1940
Seulamo Otto Kers 3.KKK/JR28 33 Taipale 21.2.1940
Sirkka Pauli Vänr JR19 28 Taipale 23.2.1940

Käytetyt sotilasarvojen lyhenteet: Korp=korpraali, Stm=sotamies, Tkim= tykkimies, Kivm=kiväärimies, Kkm=konekiväärimies, Kkamp=konekivääriampuja, Kers=kersantti, Alik=alikersantti, Pkamp=pikakivääriampuja, Tstlti=taistelulähetti, Patrka=patruunan kantaja.

Yhteenveto kaatuneista JR 28

JR 28 mukana talvisotaan lähteneet ja taisteluissa kaatuneet tai kadonneeksi julistetut taistelijat sotilasarvon mukaan [3].

JR 28 kaatuneet 30.11.1939 - 13.3.1940
Sotilasarvo Kaatuneet %-osuus
Sotamies 967 65,2
Alikersantti 167 11,3
Korpraali 165 11,1
Tykkimies 37 2,5
Kersantti 32 2,2
Jääkäri 30 2,0
Vänrikki 23 1,5
Ratsumies 14 0,9
Luutnantti 11 0,7
Nostomies 10 0,7
Pioneeri 5 0,3
Vapaaehtoinen 4 0,3
Ylikersantti 3 0,2
Alokas 3 0,2
Lääk.kersantti 2 0,1
Lääk.alik.kers. 2 0,1
SK-mies 2 0,1
Kaartilainen 2 0,1
Kapteeni 1 0,1
Res.ups.kok. 1 0,1
Res.au-kok. 1 0,1
Rakuuna 1 0,1
Työvelvollinen 1 0,1

Miehistöön kuuluvia aineisto piti sisällään yhteensä 1239. Tämä määrä vastasi koko aineistosta hieman runsasta 83 %. Miehistöön kuuluvaksi laskennassa luettiin sotamiehet tykkimiehet, jääkärit, ratsumiehet, nostomiehet, pioneerit, vapaaehtoiset, alokkaat, kaartilaiset, sk-miehet, rakuunat ja työvelvolliset.

Aliupseereita aineistossa oli yhteensä 207. Tämä määrä vastasi noin 14 % koko määrästä. Aliupseereista eniten kaatui alikersantteja, joita aineisto sisälsi yhteensä 167. Aliupseereiksi laskennassa huomioitiin alikersantit, kersantit, ylikersantit, lääkintäkersantit, lääkintäalikersantit ja reservin aliupseerioppilaat.

Upseereita tai sellaisiksi luokiteltavia aineisto piti sisällään yhteensä 36. Määrä vastasi noin 2,4 % koko aineiston määrästä. Upseereista eniten kaatui nuorimpia komppaniaupseereita eli vänrikkejä. Heitä aineistossa oli kaikkiaan 23. Sota-ajan komppanian päälliköitä eli luutnantteja aineisto piti sisällään hieman vajaa puolet vänrikkien määrästä. Tämä kaatuneiden aineisto sisälsi yhden kapteenin ja sitä korkeampia kaatuneita upseereita ei löytynyt.

Miehistöä, aliupseereita ja upseereita ryhminä vertailtaessa näkyy, että yhtä kaatunutta upseeria vastasi 5,8 aliupseeria ja 34,4 miehistöön kuulunutta isänmaan puolustajaa.

Talvisodan aikaisen täysilukuisen jalkaväkirykmentin vahvuus oli 2535 henkeä. Käytössä olevan aineiston perusteella JR 28 miehistöön kuuluneen taistelijan todennäköisyys kaatua talvisodan aikana oli rykmentin lähtövahvuudesta laskien 0,489. Aliupseereilla vastaava todennäköisyys oli 0,082 ja upseereilla 0,014. Miehistön osalta harvennus oli rajua, sillä laskennallisesti lähtövahvuuden noin joka toinen taistelija tuli kaatumaan. Tosin kaatuneiden määrissä eri yksiköissä oli suuria eroja. Esimerkiksi kaatuneiden konekiväärimiesten lukumäärä oli moninkertainen muihin verrattuna. Tämä johtui siitä, että konekiväärit rykmentin tulivoimaisimpina yksiköinä pyrittiin vihollisen toimesta hävittämään kaikin mahdollisin keinoin.

Viitteet

  1. Keskisuomalaisten Taipale 1939-1940, Kimmo Sorko s. 310-311
  2. Keskisuomalaisten Taipale 1939-1940, Kimmo Sorko s. 311-312
  3. Keskisuomalaisten Taipale 1939-1940, Kimmo Sorko s. 328

Lähteet

  1. Keskisuomalaisten Taipale 1939-1940, Kimmo Sorko, 1998
  2. Kansallisarkisto talvisodan sotapäiväkirjat
  3. Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan, Ääneseudun veteraanimatrikkeli 1939-1945