JR 28 sotapäiväkirjat

Rykmentin sotapäiväkirjoja on digitoituna Sota-arkistossa. Digitoituja sotapäiväkirjoja voi lukea omalta tietokoneelta verkon kautta Arkistolaitoksen sivulta. Tallenteet löytyvät alla olevien linkkien alta. Palvelin on ajoittain melko ruuhkainen, joten jos palveluun ei saa yhteyttä, kannattaa odotella hetki ja yrittää uudelleen.

JR 28 sotapäiväkirjoissa rykmentistä käytetään kahta erilaista nimeä. Näennäinen ristiriita johtuu siitä, että vihollisen tiedustelun hämäämiseksi rykmentin nimeä muutettiin tammikuun alussa 1940. Rykmentin nimi oli 31.12.1939 saakka JR 28 ja siitä eteenpäin JR 19.[1] Nimimuutos näkyy selvästi sellaisissa sotapäiväkirjoissa, jotka oli aloitettu ennen 1.1.1940 ja jotka jatkuivat samana sotapäiväkirjanalehtenä vielä 1.1.1940 jälkeenkin.

JR 28

I JR 28

II JR 28

III JR 28

Kevyt kolonna

Komppaniat JR 28

Yllä olevat sotapäiväkirjasarjat on ryhmitelty rykmentin-, pataljoonien ja komppanioiden tason sotapäiväkirjoihin. Luettelo on hyvin puutteellinen, sillä suuri osa sotapäiväkirjoista ei ole saatavilla. Niitä on kulkeutunut aikojen kuluessa muiden kuin Kansallisarkiston haltuun. Lisäksi osa sotapäiväkirjoista tuhoutui talvisodan kiivaissa taisteluissa Kannaksella.

Viitteet

  1. Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan, Ääneseudun veteraanimatrikkeli 1939-1945, s.17

Lähteet

  1. Kansallisarkisto talvisodan sotapäiväkirjat